Misja

Po co robimy Runmageddon

Chcemy żeby ludzie podejmowali wyzwania i żyli pełnią życia

Po pierwsze, chcemy dać Wam impuls do stania się lepszą wersją siebie, w szczególności:

  1. …żebyście podejmując wyzwanie nabierali pewności siebie, która pozwoli Wam mierzyć się z przeszkodami w innych obszarach i brać z życia więcej, niż dotąd;
  2. …żeby dać Wam przeżycia i emocje, które jeszcze przez wiele tygodni po starcie będą Was nakręcać i powodować uśmiech oraz poczucie spełnienia
  3. …żebyście pomagając innym i korzystając z pomocy zobaczyli, że współpracując możecie osiągnąć więcej;

Po drugie, żebyś pokazać Wam, że aktywność fizyczna i zdrowy tryb życia prowadzi do szczęśliwszego życia od najmłodszych lat do starości.

Po trzecie, żeby budować pozytywny obraz Polski i Polaków – z jednej strony budując pozytywnie zwariowaną społeczność a z drugiej pokazując, że polski produkt może być najlepszy na świecie.

 

Wizja Runmageddonu

Runmageddon jest globalną marką inspirującą do pozytywnych przełomów w życiu.

Runmageddon jest organizacją zaangażowanych, szczęśliwych i współpracujących ze sobą ludzi, którzy wraz z nią rozwijają się z poczuciem odpowiedzialności i sensu swojej pracy.

Wszystkie obszary działalności realizują naszą misję zapewniając w efektywny sposób najwyższe standardy jakościowe.

Jesteśmy polecani przez wszystkie grupy stykające się z brandem: uczestnicy, kibice, współpracownicy, wolontariusze, inwestorzy, partnerzy biznesowi i samorządowi oraz organizacje charytatywne.