Dane spółki

RUNMAGEDDON SPÓŁKA AKCYJNA
Czarnieckiego 86/88 lok. 1, 01-541 Warszawa
NIP 5252789596
REGON 383350536
Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000786001 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Statut Spółki

SPÓŁKA AKCYJNA